Thursday, November 29, 2007

we mild, guwe banget


We Mild, Guwe Banget, 5000 perak.
[september 2007, jengan danum, kutai barat]

No comments: